Vzdělávací akce spolku – 2019

KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY – uskuteční se v sobotu 20.dubna t.r. od 14,00hodin v obci CEP -51 na včelnici př. Vlastimila ZEMÁNKA

KURZ CHOVU MATEK – uskuteční se v sobotu 4.května t.r. od 14,00hodin v obci CEP- 51 na včelnici př. Vlastimila ZEMÁNKA

Narozeniny

V březnu mají narozeniny                                                      přítel. Pavel CANDRA, Jan ŠIMÁNEK

B l a h o p ř e j e m e

 

 

 

 

 

Výroční členská schůze

V sobotu 26.01. se konala VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE, více viz. níže

VČS zpráva o činnosti za rok 2018

VČS 2019 – Plán práce

VČS-2019 Usnesení