Vzdělávací akce spolku – 2019

KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY – uskuteční se v sobotu 20.dubna t.r. od 14,00hodin v obci CEP -51 na včelnici př. Vlastimila ZEMÁNKA

KURZ CHOVU MATEK – uskuteční se v sobotu 4.května t.r. od 14,00hodin v obci CEP- 51 na včelnici př. Vlastimila ZEMÁNKA

Narozeniny

V únoru mají narozeniny                                                      přítel. Josef JÁCHIM, Pavel BLÁHA, Miloslava PERNICKÁ, Petr MARČAN

 

Výroční členská schůze

V sobotu 26.01. se konala VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE, více viz. níže

VČS zpráva o činnosti za rok 2018

VČS 2019 – Plán práce

VČS-2019 Usnesení

MEDOVÝ DEN MLADOŠOVICE – 2018

Projev 10.ročník MDM

Medový den Mladošovice – zpráva o průběhu

Odkazy

ČSV – Český svaz včelařů

Úvodní stránka | OO ČSV České Budějovice

Aktuálně | KRAJSKÝ KOORDINAČNÍ VÝBOR ČSV, z.s. JIHOČESKÉHO KRAJE

Výzkumný ústav včelařský v Dole | www.beedol.cz

Státní veterinární správa » Mapové výstupy ohnisek nebezpečných nákaz a ochranných pásem

Právě teď

Výběr katastrálního území | Nahlížení do katastru nemovitostí

České Budějovice – Přesná předpověď počasí

Obec Mladošovice – Seznam.cz