20.květen -Celosvětový den včel

Malé připomenutí – zahájení provozu včelařské klubovny

Na pozvání Ministerstva zemědělství, lesního hospodářství a potravinářství Slovinské republiky se dne 12.března 2016 v CELJE (Slovinsko) uskutečnilo setkání ministrů či jejich zástupců odpovědných za oblast zemědělství RAKOUSKA, ČESKÉ REPUBLIKY, FRANCIE, MAĎARSKA, ČERNÉ HORY, SLOVINSKA a SRBSKA za účelem posouzení možností dalšího rozvoje oblasti včelařství a jeho podpory pro udržitelný rozvoj dalších aktivit jako je zemědělství, průmysl a turistika prostřednictvím iniciativy SVĚTOVÝ DEN VČEL“. Ve snaze vytvářet rostoucí povědomí vlád i veřejnosti o významu včel a včelařství navrhlo SLOVINSKO na základě iniciativy Slovinského svazu včelařů Organizaci spojených národů, aby byl 20.květen vyhlášen Světovým dnem včel.Včelaři našeho spolku si tento den poprvé připomenuli 20.května 2018 a zároveň spolu s tím oslavili 100let od vzniku republiky. Trvalou připomínkou pak zůstává kámen s pamětní deskou a památné lípy vysazené v tento den. V letošním roce jsme Světový den včel spojili s otevřením nové spolkové klubovny. Ta je umístěna v budově autobusové zastávky. Obec tyto prostory, které nebyly využívány, uvolnila pro náš včelařský spolek na podzim roku 2019. Vzhledem k dosti zanedbanému stavu, bylo nutné provést několik stavebních úprav. Jako např. odstranit starou vlhkou nevyhovující podlahu, kompletně předělat elektrické rozvody, vymalovat, uklidit. S obcí bylo dohodnuto, že veškerý materiál a odborné práce půjdou na náklady obce a my včelaři vložíme ostatní potřebnou práci. Po provedených úpravách jsme všechen společný včelařský materiál přestěhovali do skladového prostoru a dnes na rozdíl od minulosti máme vše pohromadě na jednom místě. Dílo se podařilo a tak jsme si mohli Světový den včel 20.května 2020 připomenout v nové klubovně.

Výroční členská schůze

Ambroziánské koštování medoviny

V neděli 8.prosince 2019 se uskutečnil 9.ročník AMBROZIÁNSKÉHO KOŠTOVÁNÍ MEDOVINY. Podrobněji níže. Zároveň zveřejňujeme foto z této akce.

Medový den Mladošovice-90let spolku

KURZ CHOVU MATEK-2019

V souladu s plánem práce včelařského spolku Mladošovice na rok 2019 se v sobotu 4.května uskutečnil pod vedením učitele včelařství přítele Vlastimila ZEMÁNKA KURZ CHOVU MATEK. I když nám tentokrát počasí příliš nepřálo, ochladilo se a následoval děšť, přesto jsme všechny učební otázky splnili, včetně toho, že si zájemci mohli zkusit přelarvování. Přítel Vlastimil ZEMÁNEK nám ukázal jak se vytvoří startér, jak se do něj vkládá serie matečníků s nejmladšími larvičkami a jak probíhá chov matek tzv. při matce. Můžem konstatovat, že praktická ukázka nám dala dobrý návod na to, jak se pokusit o chov matek ve vlastním hospodářství. Je na místě poděkovat příteli ZEMÁNKOVI za výborně vedený kurz, naše poděkování patří také paní Gabriele ZEMÁNKOVÉ za skvěle připravené pohoštění a v neposlední řadě také děkuji všem, kteří se kurzu zúčastnili. Miroslav J e l í n e k – předseda spolku

KURZ PRO ZAČÍNAJÍCÍ VČELAŘE

Dne 20.dubna 2019 se uskuečnil pod vedením učitele včelařství přítele Vlastimila ZEMÁNKA „KURZ PRO ZAČÍNAJÍCÍ VČELAŘE. „Celá akce proběhla v obci CEP na Jindřichohradecku na včelnici manželů Zemánkových. Jako vždy bylo vše vzorně organizačně připraveno. Výklad velice fundovaný, včetně praktických ukázek jak při práci se včelami, tak s pomůckami. A jako bonus byla provedena i kontrola ze SZIF. Vše se odehrálo podle platných pravidel a požadované podmínky byly zcela naplněny.

Naše poděkování patří především příteli Vlastimilovi ZEMÁNKOVI za odbornou část a paní Gabriele ZEMÁNKOVÉ za vzorně připravené zázemí.

Výroční členská schůze

V sobotu 26.01. se konala VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE, více viz. níže

VČS zpráva o činnosti za rok 2018

VČS 2019 – Plán práce

VČS-2019 Usnesení