Kontakty

Výbor ZO

Předseda Ing. Miroslav Jelínek
Místopředseda Pavel Candra
Jednatel Mgr. Jan Pávek
Pokladník Pavel Kučera
Zdravotník Stanislav Kadlec
Kontrolní komise Bc. Martin Peterka,
Jan Šimánek,
Pavel Pešek
Důvěrníci:
Spolí
Libín
Pavel Candra
Kojákovice Jan Šimánek
Lhota
Vlachnovice
Pavel Kučera
Mladošovice, Petrovice Ing. Miroslav Jelínek, Karel Vondrák

E-mailová adresa výboru ZO: vcelari@vcelari-mladosovice.cz

Obchodní firma: Český svaz včelařů, z.s., Základní organizace Mladošovice
Sídlo: Mladošovice 64, 379 01 Třeboň

Evidenčni číslo ZO: 20716
IČO:
75081458

Členové dle obcí

Lhota

Ing. Jelínek Miroslav
776 015 743
mirojelinek@email.cz
Ing. Dvořák Karel                  
hsmd@email.cz
602 177 581
k 31.12.2017 ukončil členství v ČS
Hanzal Štěpán                                 
724 717 345
hanzal.stepan@seznam.cz 
členství ukončil k 31.12. 2021

Kučera Pavel
pavel.kucera1@seznam.cz
603 957 175
Peterka Martin
martin@peterka.name
608 246 324

Libín

Bláha Pavel
pavelsavel1@seznam.cz
724 281 598
Jáchim Jan
telefon ani mail neuvádí
Jáchim Josef
720 170 316
Candra Pavel
pv.candra@seznam.cz
728 864 961
Ing. Jindřich Skamene 
725 653 527
j.skamene@seznam.cz

Kojákovice

MVDr. Filás Vlastimil             
filasv@seznam.cz
607 666 598
řádný člen spolku, nyní bez včel

Marčan Petr                              
petr.marcan@seznam.cz
724 189 646 
řádný člen spolku, nyní bez včel 
Ing.Mikeš Štěpán
stepan.mikes@centrum.cz
734 366 434
Šimánek Jan, ml.
jsimanekcb@seznam.cz
777 613 082

Mladošovice

Kahoun Vladimír                                         
602 167 717
zemřel 17.02. 2015 ve věku 87let
Melichar Jiří                        
havlis@pf.jcu.cz
603 318 685 
registrovaný nečlen 

Novák Václav
stenops@centrum.cz
721 147 617

Pešek Pavel
ppesekmjsl@seznam.cz
776 166 495

Mgr. Prokop Ivo                                                
ivo.prokop@dicb.cz
728 995 603            
čestný člen spolku

Plojhar Petr                                                       
pplojhar@plojhar.cz
736 680 140 
registrovaný nečlen, včelaří

Plojharová Barbora
pplojhar@plojhar.cz
736 680 140
k 31.12.2017 ukončila členství v ČSV
Štětka Stanislav
stanastetka@seznam.cz
380 123 692
Thér Josef                                       
pepather@seznam.cz
774 682 745 
členství ukončil v r. 2018

Vondrák Karel sen.
konvalinka204@seznam.cz
721 285 878
zemřel 21.02. 2016
Vondrák Karel
721 285 878
karelvondrak58@seznam.cz

Petrovice


Kadlec Stanislav
mariekadlecova2@seznam.cz
728 154 796
728 429 726
MVDr.Prediger Pavel              
737 559 871      
pavelprediger@gmail.com

Spolí

Ing. Mašek Jan
masekj4@seznam.cz
721 851 262

Tabery Miloš
M.Tabery@seznam.cz
605 858 623
Kreicha Roman
kreicha.roman@seznam.cz
723 905 674
Kukačková Hana
734 510 105
hana.pecha@seznam.cz

Vlachnovice

RNDr. Vladimír Pávek
zemřel 23.října 2015 ve věku 65let

Mgr. Jan Pávek                        
jan@pavek.name
603404881
jednatel spolku, nyní bez včel
Mgr.Hovorková Nicole          
608559 916                                                                  anetanicole@seznam.cz

Jiterní Ves                           katastr převeden do ZO Šalmanovice 2018

Bušková Hana
habuskova@seznam.cz,
605 547 764
registrována u ZO Šalmanovice
k 31.12.2017 ukončila členství v ČSV k 31.12.2017
Adam Dalibor
registrován u ZO Šalmanovice
k 31.12.2017 ukončil členství v ČSV

Registrovaní členové podle CIS

Lhota

Mgr. Kavan Štěpán
stepan.kavan @ email. (mateřská ZO České Budějovice)

Petrovice

Emil Drobil ml.
dr.emildrobil@seznam.cz 
mateřská ZO Borovany
Trmalová Lenka
ltrmalova @ seznam.cz (mateřská ZO
Třeboň, okr. Jindřichův Hradec)2016 registrace zrušena-odstěhovale se

Holub Martin
email: mholub@volny.cz, tel. 777275167, (mateřská ZO Třeboň)

Libín

Blažek Pavel st. & Blažek Martin ml.
jaroslavablazkova@post.cz (mateřská ZO Borek) k 1.9. 2018 převzal jejich stanoviště př. Šmíd ZO Borek
smidacek@email.cz
775 917 175

Mladošovice

Waltr Tomáš - stanoviště včelstev: hájovna Kalinová /mateřská ZO Třeboň/
waltert.@seznam.cz
775 936 329

Narozeniny našich členů

Kadlec Stanislav 26.leden
Pešek Pavel 28.leden
Mikeš Štěpán, Ing. 8.leden
Bláha Pavel 10.únor
Bušková Hana 12.únor
Jáchim Josef 5.únor
Marčan Petr 23.únor
Pávek Vladimír, RNDr. 19.únor
Adam Dalibor, ing. 15.březen
Candra Pavel 1.březen
Dvořák Karel, ing. 3.březen
Kahoun Vladimír 25.březen
Šimánek Jan, ml. 16.březen
Jan Pávek, Mgr. 9. duben
Mašek Jan, ing. 4.květen
Novák Václav 31.květen
Kučera Pavel 24.červen
Tabery Miloš 22.červen
Prokop Ivo Mgr. 23.červen
Melichar Jiří 18.červenec
Kukačková Hana 22.července
Plojhar Petr 31.červenec
Thér Josef 12.červenec
Kreicha Roman 24.srpnen
Filás Vlastimil, MVDr. 11.září
Jáchim Jan 15.říjen
Peterka Martin, Bc. 14.říjen
Štětka Stanislav 10.říjen
Plojharová Barbora 12.listopad
Hanzal Štěpán 13.listopad
Prediger Pavel 18.listopadu
Hovorková Nicole 17.prosince
Jelínek Miroslav, ing. 18.prosinec
Veverka Karel, ing. 29.prosinec
Vondrák Karel 4.prosinec

Přejeme jim hodně zdraví, osobní spokojenosti a úspěchy při včelaření.