Kontakty

Výbor ZO

Předseda Ing. Miroslav Jelínek
Místopředseda Pavel Candra
Jednatel Mgr. Jan Pávek
Pokladník Pavel Kučera
Zdravotník Stanislav Kadlec
Kontrolní komise Bc. Martin Peterka,
Jan Šimánek,
Pavel Pešek
Důvěrníci:
Spolí
Libín
Pavel Candra
Kojákovice MVDr. Vlastimil Filás
Lhota
Vlachnovice
Jiterní Ves
Pavel Kučera
Mladošovice, Petrovice Ing. Miroslav Jelínek

E-mailová adresa výboru ZO: vcelari@vcelari-mladosovice.cz

Obchodní firma: Český svaz včelařů, z.s., Základní organizace Mladošovice
Sídlo: Mladošovice 64, 379 01 Třeboň

Evidenčni číslo ZO: 20716
IČO: 75081458

Členové dle obcí

Lhota

Ing. Dvořák Karel
hsmd@email.cz
602 177 581
k 31.12.2017 ukončil členství v ČSV

Hanzal Štěpán
hanzal.stepan@seznam.cz
724 717 345


Kučera Pavel

pavel.kucera1@seznam.cz
603 957 175

Peterka Martin
martin@peterka.name
608 246 324

Libín

Bláha Pavel
pavelsavel1@seznam.cz
724 281 598

Jáchim Josef
720 170 316

Candra Pavel
nekvinda.candra@gmail.com
728 864 961

Kukačková Hana

Ing. Jindřich Skamene

Kojákovice

Filás Vlastimil, MVDr.
filasv@seznam.cz
607 666 598


Marčan Petr

petr.marcan@seznam.cz
724 189 646

Mikeš Štěpán, Ing.
stepan.mikes@centrum.cz
734 366 434

Šimánek Jan, ml.
jsimanekcb@seznam.cz
777 613 082

Mladošovice


Kahoun Vladimír
602 167 717
zemřel 17.02. 2015 ve věku 87let

Melichar Jiří
havlis@pf.jcu.cz
603 318 685


Novák Václav

stenops@centrum.cz
721 147 617


Pešek Pavel

ppesekmjsl@seznam.cz
776 166 495


Mgr. Proko
p Ivo
farnost.borovany@seznam.cz
387 981 223
728 995 603


Plojhar Petr

pplojhar@plojhar.cz
736 680 140


Plojharová Barbora

pplojhar@plojhar.cz
736 680 140
k 31.12.2017 ukončila členství v ČSV

Štětka Stanislav
stanastetka@seznam.cz
380 123 692

Thér Josef
pepather@seznam.cz
774 682 745


Vondrák Karel

konvalinka204@seznam.cz
721 285 878
zemřel 21.02. 2016

Petrovice


Kadlec Stanislav

mariekadlecova2@seznam.cz
728 154 796
728 429 726

Spolí

ing. Mašek Jan
masekj4@seznam.cz
721 851 262


Tabery Miloš

M.Tabery@seznam.cz
605 858 623

Kreicha Roman
kreicha.roman@seznam.cz
723 905 674

Vlachnovice


Ing. Jelínek Miroslav

mirojelinek@email.cz
776 015 743

RNDr. Vladimír Pávek
zemřel 23.října 2015 ve věku 65let


Mgr. Jan Pávek
jan@pavek.name
603404881

Jiterní Ves

Bušková Hana
habuskova@seznam.cz,
605 547 764
registrována u ZO Šalmanovice
k 31.12.2017 ukončila členství v ČSV k 31.12.2017

Adam Dalibor
registrován u ZO Šalmanovice
k 31.12.2017 ukončil členství v ČSV

Registrovaní členové podle CIS

Lhota

Mgr. Kavan Štěpán
stepan.kavan @ email. (mateřská ZO České Budějovice)

Petrovice

Drobil Emil st. & Emil Drobil ml.
emildrobil@sezanm.cz, dr.emildrobil@seznam.cz (mateřská
ZO Borovany)

Trmalová Lenka
ltrmalova @ seznam.cz (mateřská ZO
Třeboň, okr. Jindřichův Hradec)
2016 registrace zrušena-odstěhovale se

Holub Martin
email: mholub@volny.cz, tel. 777275167, (mateřská ZO Třeboň)

Libín Blažek Pavel st. & Blažek Martin ml.
jaroslavablazkova@post.cz (mateřská ZO Borek) k 1.9. 2018 převzal jejich stanoviště př. Šmíd ZO Borek

Mladošovice

Waltr Tomáš – stanoviště včelstev: hájovna Kalinová /mateřská ZO Třeboň/

 

 

 

Narozeniny našich členů

Kadlec Stanislav 26.leden
Pešek Pavel 28.leden
Mikeš Štěpán, Ing. 8.leden
Bláha Pavel 10.únor
Bušková Hana 12.únor
Jáchim Josef 5.únor
Marčan Petr 23.únor
Pávek Vladimír, RNDr. 19.únor
Adam Dalibor, ing. 15.březen
Candra Pavel 1.březen
Dvořák Karel, ing. 3.březen
Kahoun Vladimír 25.březen
Šimánek Jan, ml. 16.březen
Jan Pávek, Mgr. 9. duben
Mašek Jan, ing. 4.květen
Novák Václav 31.květen
Kučera Pavel 24.červen
Tabery Miloš 22.červen
Prokop Ivo Mgr. 23.červen
Melichar Jiří 18.červenec
Plojhar Petr 31.červenec
Thér Josef 12.červenec
Kreicha Roman 24.srpnen
Filás Vlastimil, MVDr. 11.září
Jáchim Jan 15.říjen
Peterka Martin, Bc. 14.říjen
Štětka Stanislav 10.říjen
Plojharová Barbora 12.listopad
Hanzal Štěpán 13.listopad
Jelínek Miroslav, ing. 18.prosinec
Veverka Karel, ing. 29.prosinec
Vondrák Karel 4.prosinec

Přejeme jim hodně zdraví, osobní spokojenosti a úspěchy při včelaření.