Počet včelařů a včelstev

statistiky-2015            statistiky-2016           statistiky-2017

Poř.
čis.
Příjmení, jméno Počet včelstev
1.5. 2011 1.9.
2011
1.5.
2012
1.9.
2012
1.5.
2013
1.9.
2013
1.9.
2014
1.9.
2015

1.9.
2016

1 Adam Dalibor ing. 0 7 2 8 6 8 8 7 1
2 Bláha Pavel 5 6 5 7 1 10 10 12 17
3 Bušková Hana 0 7 2 8 7 8 8 6 1
4 Candra Pavel 9 9 9 9 9 9 9 9 9
5 Divoký František 5 6 2 + 19.5.2012
6 Dvořák Karel ing. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Filás Vlastimil MVDr. 0 2 0 3 1 2 5 2 2
8 Hanzal Štěpán 10 8 6 10 9 8 15 17 9
9 Hovorková Nikola Mgr.
10 Jáchim Jan 8 8 8 8 7 7 7 7 7
11 Jáchim Josef 11 12 12 9 9 11 11 11 11
12 Jelínek Miroslav ing 23 28 27 30 29 33 38 44 48
13 Kahoun Vladimír 1 1 0 0 0 0 0 +17.02. 2015
14 Kadlec Stanislav 18 21 21 20 19 20 21 19 19
15 Kreicha Roman 0 0 0 0 0 0 3 2 3
16 Kučera Pavel 4 6 4 6 5 5 6 6 6
17 Marčan Petr 3 9 9 9 2 1 5 5 0
18 Mašek Jan ing. 22 34 34 33 33 28 25 22 22
19 Melichar Jiří 3 3 3 3 3 3 3 3 3
20 Mikeš Štěpán, ing. 4 6 4 5 5 5 5 5 5
21 Novák Václav 3 0 0 0 0 0 1 2 3
22 Pávek Vlad. RNDr. 7 6 7 7 7 8 10 od 11.1.2015 nevčelaří ze zdravotních důvodů
† 23.10.2015
23 Pávek Jan Mgr. 10 8 6
24 Pešek Pavel 1 2 6 10 10
25 Peterka Martin Bc. 6 7 5 7 7 7 7 6 6
26 Plojhar Petr 8 10 6 10 10 12 13 16 26
27 Plojharová Barbora 0 0 0 0 0 0 4 4 0
28 Prokop Ivo Mgr. 0 0 0 0 0 0 0 Čestný člen spolku
0
29 Šimánek Jan-starší 9 8 5 5 † 11.5.2013
30 Šimánek Jan-mladší 0 0 4 4 9 7 7 7 6
31 Štětka Stanislav 10 10 7 7 7 7 10 8 8
32 Tabery Miloš 8 12 12 10 10 10 9 6 6
33 Thér Josef 2 4 1 3 3 1 1 2 2
34 Veverka Karel ing 8 8 8 8 7 8 8 8 6
36 Vondrák Karel 11 11 11 11 10 10 11 5 + 21.2.2016
37 Vondrák Karel ml. 5 9
Celkem : 198 249 214 240 215 230 266 257 257

Statistika počtu včelařů a včelstev (od r. 2015 – viz horní řádek – „statistiky“)

stav k 1.9.
Rok Počet včelařů Počet včelstev
2007 22 192
2008 22 146
2009 25 170
2010 25 210
2011 28 249
2012 28 240
2013 28 230