Schůze výboru ZO

SCHŮZE VÝBORU ZO  14.10. 2023, od 16,00 hod. Lhota U Kučerů

PROGRAM

  • Informace z Krajského aktivu včelařů Dubné ze dne 7.10. 2023
  • Sumarizace žádostí 1.D. 2023 – aktualizace dat v CIS, uzávěrka
  • Kontrola zaplacení členských příspěvků na rok 2024
  • Odeslání členských příspěvků na rok 2024 – centrála
  • Různé

Napsat komentář