Zvýrazněno

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

Výroční členská schůze spolku se koná v sobotu dne 27.ledna 2024 od 13,30 hodin v hospodě v Mladošovicích. V jejím průběhu bude vyplacena dotace 1.D 2023 a vybrána měl pro účely laboratorního vyšetření na varoázu.

V souladu s plánem práce se dne 27.1. 2024 uskutečnila Výroční členská schůze Včelařského spolku pro Mladošovice a okolí. V jejím průběhu byla vybrána měl pro vyšetření na varoázu a zároveň byla vyplacena dotace 1D. za rok 2023. Přítel Karel VONDRÁK byl zvolen novým místopředsedou spolku. Výroční členská schůze splnila všechny body programu. Děkuji všem našim včelařům a včelařkám za aktivní účast.

Předseda spolku: Ing. Miroslav JELÍNEK

Zvýrazněno

Adventní ambroziánské koštování medoviny – pozvánka

Včelařský spolek pro Mladošovice a okolí Vás všechny srdečně zve na 11.ročník AMBROZIÁNSKÉHO KOŠTOVÁNÍ MEDOVINY, který se uskuteční 10.prosince t.r. od 9,30 na návsi v Mladošovicích

Od 10,00 do 10,45 se uskuteční adventní koncert, hrají ŽESTĚDVĚSTĚ. Poté následuje v kostele sv. Bartoloměje mše svatá. Od 9,30 se můžete občerstvit teplou medovinou, rovněž budou v prodeji med a výrobky ze včelích produktů. Tak si přijďte poslechnout hezkou muziku a příjemně strávit nedělní dopoledne v čase adventu. Včelaři Vás rádi mezi sebou přivítají.

Všem návštěvníkům našich spolkových stránek představujeme několik fotografií zachycujích průběh 11. ročníku ADVENTNÍHO AMBROZIÁNSKÉHO KOŠTOVÁNÍ MEDOVINY. Poděkování všem, kteří se zasloužili o jeho zdárný průběh.

Zootechnika včelstev – přednáška

V souladu s plánem práce včelařského spolku se dne 15.4. 2023 uskutečnila vzdělávací akce na téma ZOOTECHNIKA VČELSTEV. Lektorem, přítelem Vlastimilem ZEMÁNKEM byly popsány a vysvětleny základní pojmy a postupy ošetřování včelstev v průběhu kalendářního roku, zejména pak pro začínající včelaře a včelařky. Výbor včelařského spolku děkuje všem našim členům, kteří se školení zúčastnili. Můžeme konstatovat, že bylo přínosné nejen pro začátečníky. Výbor Včelařského spolku pro Mladošovice a okolí děkuje příteli Vlastimilu ZEMÁNKOVI za jeho profesionální přístup a výklad zvoleného tématu.