Zvýrazněno

Schůze výboru ZO

SCHŮZE VÝBORU ZO  14.10. 2023, od 16,00 hod. Lhota U Kučerů

PROGRAM

  • Informace z Krajského aktivu včelařů Dubné ze dne 7.10. 2023
  • Sumarizace žádostí 1.D. 2023 – aktualizace dat v CIS, uzávěrka
  • Kontrola zaplacení členských příspěvků na rok 2024
  • Odeslání členských příspěvků na rok 2024 – centrála
  • Různé

Zootechnika včelstev – přednáška

V souladu s plánem práce včelařského spolku se dne 15.4. 2023 uskutečnila vzdělávací akce na téma ZOOTECHNIKA VČELSTEV. Lektorem, přítelem Vlastimilem ZEMÁNKEM byly popsány a vysvětleny základní pojmy a postupy ošetřování včelstev v průběhu kalendářního roku, zejména pak pro začínající včelaře a včelařky. Výbor včelařského spolku děkuje všem našim členům, kteří se školení zúčastnili. Můžeme konstatovat, že bylo přínosné nejen pro začátečníky. Výbor Včelařského spolku pro Mladošovice a okolí děkuje příteli Vlastimilu ZEMÁNKOVI za jeho profesionální přístup a výklad zvoleného tématu.

Výroční členská schůze – 28.1. 2023 místo konání: hospoda MLADOŠOVICE. zač. ve 13,00hod.