VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

Výroční členská schůze spolku se koná v sobotu dne 27.ledna 2024 od 13,30 hodin v hospodě v Mladošovicích. V jejím průběhu bude vyplacena dotace 1.D 2023 a vybrána měl pro účely laboratorního vyšetření na varoázu.

V souladu s plánem práce se dne 27.1. 2024 uskutečnila Výroční členská schůze Včelařského spolku pro Mladošovice a okolí. V jejím průběhu byla vybrána měl pro vyšetření na varoázu a zároveň byla vyplacena dotace 1D. za rok 2023. Přítel Karel VONDRÁK byl zvolen novým místopředsedou spolku. Výroční členská schůze splnila všechny body programu. Děkuji všem našim včelařům a včelařkám za aktivní účast.

Předseda spolku: Ing. Miroslav JELÍNEK