SVĚTOVÝ DEN VČEL

Dvacátý květen je SVĚTOVÝM DNEM VČEL. Mladošovičtí včelaři si jej v letošním roce připomenuli při odpolením setkání u památného kamene v sobotu 21.května. Položením kytičky a krátkým projevem předsedy spolku jsme vzdali čest tomuto pro nás včelaře tak významnému dni. Přítomní včelaři se také mohli seznámit s úpravami na nosných prvcích spolkového praporu. Poděkování za práci vykonanou na zmíněných úpravách patří příteli Karlu VONDRÁKOVI. Vzpomenuli jsme dobu položení památného kamene s pamětní deskou v roce 2018, kdy jsme společně oslavili 100-té výročí trvání České rerpubliky a zároveň SVĚTOVÝ DEN VČEL. Také dvě lípy, které byly zasazeny při této příležitosti rostou a sílí. Po tomto oficiálním zahájení jsme se odebrali do spolkové klubovny a v přátelské atmosféře, při dobré kávě a ještě lepším medovém zákusku od paní včelařky Milušky PERNICKÉ jsme si vyměnili zkušenosti a poznatky z letošního včelařského jara. Bylo to velmi milé a hezké odpoledne pro všechny, kteří se jej zúčastnili.