20.květen -Celosvětový den včel

Malé připomenutí – zahájení provozu včelařské klubovny

Na pozvání Ministerstva zemědělství, lesního hospodářství a potravinářství Slovinské republiky se dne 12.března 2016 v CELJE (Slovinsko) uskutečnilo setkání ministrů či jejich zástupců odpovědných za oblast zemědělství RAKOUSKA, ČESKÉ REPUBLIKY, FRANCIE, MAĎARSKA, ČERNÉ HORY, SLOVINSKA a SRBSKA za účelem posouzení možností dalšího rozvoje oblasti včelařství a jeho podpory pro udržitelný rozvoj dalších aktivit jako je zemědělství, průmysl a turistika prostřednictvím iniciativy SVĚTOVÝ DEN VČEL“. Ve snaze vytvářet rostoucí povědomí vlád i veřejnosti o významu včel a včelařství navrhlo SLOVINSKO na základě iniciativy Slovinského svazu včelařů Organizaci spojených národů, aby byl 20.květen vyhlášen Světovým dnem včel.Včelaři našeho spolku si tento den poprvé připomenuli 20.května 2018 a zároveň spolu s tím oslavili 100let od vzniku republiky. Trvalou připomínkou pak zůstává kámen s pamětní deskou a památné lípy vysazené v tento den. V letošním roce jsme Světový den včel spojili s otevřením nové spolkové klubovny. Ta je umístěna v budově autobusové zastávky. Obec tyto prostory, které nebyly využívány, uvolnila pro náš včelařský spolek na podzim roku 2019. Vzhledem k dosti zanedbanému stavu, bylo nutné provést několik stavebních úprav. Jako např. odstranit starou vlhkou nevyhovující podlahu, kompletně předělat elektrické rozvody, vymalovat, uklidit. S obcí bylo dohodnuto, že veškerý materiál a odborné práce půjdou na náklady obce a my včelaři vložíme ostatní potřebnou práci. Po provedených úpravách jsme všechen společný včelařský materiál přestěhovali do skladového prostoru a dnes na rozdíl od minulosti máme vše pohromadě na jednom místě. Dílo se podařilo a tak jsme si mohli Světový den včel 20.května 2020 připomenout v nové klubovně.