Metodika……2021

Od 1.1. 2021 platí nová „Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2021″. Toto opatření vydalo Ministerstvo zemědělství ČR na návrh Státní veterinární správy dne 19.11. 2020. Podrobnněji viz. odkazy níže.

metodika-kontroly-zdravi-zvirat-a-narizene-vakcinace-pro-rok-2020-uvodni-clanek.pdf

metodika-kontroly-zdravi-zvirat-vynatek-vcely.pdf

Varroáza včel – Státní veterinární správa

Doporuceni-k-odberum-vzorku-k-vysetreni-na-MVP.pdf

vyr-mezisten-k-17-1-2019.pdf

MUDr. F. Živanský, F. Hruschka, F. Vogl, A. Schonfeld

V měsíci  březnu si připomínáme významné osobnosti českého i světového včelařství, MUDr. František Živanský, Franz Hruschka, František Vogl a Doc. Antonín Schonfeld, viz odkazy níže