VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

V sobotu 29. ledna 2022 se uskuteční výroční členská schůze spolku. Začátek ve 13,oohodin, klubovna hasičů LHOTA. V rámci schůze bude provedena výplata dotace 1.D 2021 a zároveň bude vybírána měl k laboratornímu vyšetření. Osobní účast členů nutná. Pokud to nebude možné pověřte kamarády plnou mocí k převzetí dotace 1.D.