Výroční členská schůze spolku 2021 – změna termínu

Vážené přítelkyně včelařky, vážení přátelé včelaři, kolegové. V souladu s plánem práce našeho spolku na rok 2021 byl stanoven termín VČS na sobotu  23.ledna 2021. Vzhledem k přijatým vládním opatřením je termín výroční členské schůze  odložen na  n e u r č i t o. Termín jejího konání bude včas oznámen,  na tomto webu, mailem a osobně cestou důvěrníků.

Miroslav J e l í n e k – předseda spolku

U p ř e s n ě n  í :  Dne 18.1. 2021 byly všechny ZO a OO ČSV informovány  dopisem ČSV o současné situaci. Konkrétní informace a upřesnění naleznete v níže položeném odkazu „Dopis ZO a OO nejen k dotaci 1.D“

Miroslav J e l í n e k – předseda spolku