Zootechnika včelstev – přednáška

V souladu s plánem práce včelařského spolku se dne 15.4. 2023 uskutečnila vzdělávací akce na téma ZOOTECHNIKA VČELSTEV. Lektorem, přítelem Vlastimilem ZEMÁNKEM byly popsány a vysvětleny základní pojmy a postupy ošetřování včelstev v průběhu kalendářního roku, zejména pak pro začínající včelaře a včelařky. Výbor včelařského spolku děkuje všem našim členům, kteří se školení zúčastnili. Můžeme konstatovat, že bylo přínosné nejen pro začátečníky. Výbor Včelařského spolku pro Mladošovice a okolí děkuje příteli Vlastimilu ZEMÁNKOVI za jeho profesionální přístup a výklad zvoleného tématu.